+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Blog

  Aktualności

  Czym jest JPK_VAT?

  Od 1 kwietnia 2020 roku zmianom ulegną comiesięczne rozliczenia podatku od towarów i usług z fiskusem. Przedsiębiorco zapoznaj się ze zmianami.

  Na ten moment każdy podatnik VAT jest zobowiązany złożyć deklarację elektroniczną do 25 dnia miesiąca następującego po kolejnym okresie rozliczeniowym. Także, następnym obowiązkiem nałożonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jest składanie w formie elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego za każdy miesiąc. Każdy raport ewidencyjny powinien być składany co miesiąc. Z wyżej wymienionych wynika, że Urząd Skarbowy od nowego roku wymaga od podatnika dwóch dokumentów (w przypadku rozliczeń kwartalnych więcej niż dwóch) dotyczących tego samego okresu rozliczeniowego, co może się przełożyć na powielanie błędów.

  To dokument elektroniczny łączący ze sobą dane z dotychczasowych deklaracji VAT-7 oraz ewidencji VAT. Plik będzie zawierał m.in.:

  • zakupie i sprzedaży – zgodnie z ewidencją za dany okres,
  • pozycje z deklaracji VAT-7 i VAT-R
  • oraz z pozostałych danych wymaganych do analizy poprawności rozliczenia.

  Daty i podmioty zobligowane do sporządzenia JPK_VAT

  Od kwietnia 2020 roku zostaje przyjęta jednolita struktura plików kontrolnych:

  • obligatoryjne dla dużych przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających powyżej 250 pracowników albo firm, których roczne obroty przekroczyły 50 mln euro, i w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro dla przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 250 pracowników
  • oraz dobrowolnie dla pozostałych przedsiębiorstw.

  Od drugiej połowy roku obowiązkiem objęte zostaną małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, co oficjalnie oznacza, że począwszy od lipca 2020 roku przedsiębiorstwa bez względu na swoją wielkość zostaną zobligowane do złożenia w swoim Urzędzie skarbowym nowego rodzaju pliku jakim jest JPK_VAT.

  Terminy składania JPK_VAT

  Okres rozliczeniowy będzie przypadać na każdy 25 dzień miesiąca następującego po danym miesiącu lub kwartale rozliczeniowym. Osoby wybierające rozliczenia kwartalne zostaną zobowiązane do przekazania ewidencji VAT za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału rozliczeniowego, również do 25 dnia każdego z obydwu miesięcy.

  Zatwierdzenie formularza będzie można dokonać na trzy sposoby, będzie on mógł być potwierdzony podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym oraz danymi autoryzowanymi.

  Korzyści z wprowadzenia JPK VAT

  Jedną z najważniejszych intencji ustawodawcy było ujednolicenie i uproszczenie systemu raportowania rozliczeń z tytułu towarów i usług. pozostałymi udogodnieniami są m. in.:

  • zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych dla podatników,
  • usprawnienie czasu ich obsługi,
  • zmniejszenie nakładu pracy związanej z przygotowaniem odpowiednich dokumentów przez zainteresowanych.

  Błędy i kary

  Według Art. 109 ust 3f ustawy o VAT możemy liczyć z potencjalnymi karami nałożonymi za zamieszczone w raportach błędy. Decyzja administracyjna może na nas nałożyć karę w wysokości do 500 zł. Ustawodawca jednak uspokaja i wspomina, że nałożenie kary będzie wykonywane tylko w przypadkach karygodnego i świadomego popełniania błędów lub zatajania informacji. W przypadku drobnych błędów podatnik otrzyma szansę na ponowne przesłanie poprawionego już formularza. Aby taka możliwość nas obejmowała. wymagane jest wysłanie podania w terminie do 14 dni od nadesłania błędnego formularza.

  Tagi: D | L | G | R | P | B | T

  Ilka | biuro rachunkowe Warszawa śródmieście, kadry i płace Warszawa śródmieście, obsługa bhp Warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp Warszawa-śródmieście, usługi biurowe Warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe Warszawa, usługi księgowe Warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.