+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Blog

  Aktualności

  Jak ustalane są kursy walut?

  Ten kto choć przez kilka dni śledził kursy walut mógł zauważyć, że są płynne i potrafią się zmieniać nawet kilkukrotnie w ciągu minuty. Na te gwałtowne wahania mogą wpływać różne czynniki.
  Spekulacje a kursy walut
  Co to są spekulacje? To nabywanie lub sprzedaż z zyskiem waluty. Aż 95% wszystkich transakcji przeprowadzanych na rynku walutowym stanowią transakcje spekulacyjne. W związku z tym, należałoby rozwiać kilka błędnych teorii o rynku walutowym. Jedna z teorii dotyczy euro i funta: podobno waluty te są tańsze przed świętami Bożego Narodzenia, gdyż wtedy imigranci zarobkowi masowo sprzedają zarobione dewizy. Innym mitem jest to, że złym pomysłem jest nabywanie franka tuż po pierwszym i dziesiątym dniu miesiąca, ponieważ osoby posiadające kredyty we frankach otrzymują wtedy wypłaty i regulują swoje zobowiązania. Jedna i druga teoria niewiele ma wspólnego z prawdą, ponieważ większość dużych uczestników rynku walutowego ma nastawienie spekulacyjne i to ich ruchy wpływają na wahania kursów walut.
  Złoty a EUR/USD
  Wśród walut najważniejszą parę stanowią EUR/USD czyli eurodolar. Są to dwa największe organizmy ekonomiczne na świecie, czyli Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Polski złoty umieszczany jest w parach lokalnych i jest silnie powiązany z notowaniami „eurodolara”. W praktyce wygląda to tak, że każde osłabienie euro do dolara wpływa na podwyższenie ceny dolara w parze USD/PLN. Tendencje te mogą być zmienione przez dane makroekonomiczne z kraju, jednak przeważnie ważniejsze pozostają dane płynące z szerokiego rynku. Analitycy czerpią informacje na temat sytuacji rynku walutowego z codziennie publikowanego kalendarium wydarzeń makroekonomicznych.
  Złoty polski a polska gospodarka
  Na polską walutę niewielki wpływ mają czynniki wewnętrzne, czyli te zależne od naszej gospodarki. Stanowią one jedynie około 30%. W przeważającej części, na kurs polskiego złotego wpływają głównie czynniki zewnętrzne. Wynika to z tego, że sytuacja gospodarcza Polski ma niewielki związek z siłą waluty.
  Polityka na świecie
  Na kurs złotego istotnie wpływają różne światowe aspekty polityczne, ważne dla stabilności gospodarczej konkretnych krajów, trendów światowych czy cen surowców światowych. Mogą nimi być np. ataki terrorystyczne, katastrofy, konflikty zbrojne czy wybory parlamentarne (w przypadku, gdy wygrać może partia mająca w ocenie analityków negatywny wpływ na stabilność gospodarczą danego państwa). Ogólnie przyjąć należy, że kurs złotego będzie się wahał zawsze, gdy ważne wydarzenie polityczne dotyczyć będzie Wielkiej Brytanii, krajów Strefy Euro, Chin, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii, Australii, a nawet ostatnio Ukrainy i krajów Bliskiego Wschodu. Dlatego właśnie inwestorzy najchętniej lokują swoje oszczędności we franku szwajcarskim i dolarze amerykańskim, przez co drożeją waluty w Polsce.
  Złoty polski a polityka NBP
  Na kurs złotego wpływ mają także czynniki wewnętrzne, zależne od polityki naszego kraju. Ich oddziaływanie odgrywa ważną rolę i niejako podtrzymuje wartość waluty. Głównie mowa tu o czynnikach makroekonomicznych kształtowanych przez bank centralny. W Polsce jego funkcję spełnia Narodowy Bank Polski. Realizuje on politykę pieniężną polegającą na utrzymywaniu płynnego kursu złotego. Na kurs ten wpływają oddziaływania sił rynkowych: popytu i podaży, a nie interwencja banku.
  Stopy procentowe
  Stopy procentowe to krótko mówiąc kwota, którą trzeba zapłacić za pożyczenie pieniędzy. Ich wysokość istotnie wpływa na poziom kursu walut. W przypadku niskich stóp procentowych, kurs waluty spada, a gospodarka kraju ulega pobudzeniu. Jest to zachęta do brania kredytów, co skutkuje niemal natychmiastowym wzrostem konsumpcji i inwestycji. W sytuacji odwrotnej, gdy bank centralny ustali stopy procentowe na wysokim poziomie, ludzie zaczynają gromadzić oszczędności, a ilość zaciąganych kredytów spada, ponieważ stają się one zbyt drogie. Pozytywnym skutkiem podniesieniu stóp procentowych jest wzrost wartości waluty danego kraju w stosunku do innych walut.
  Inflacja
  Na kursy walut ma wpływ także inflacja. Jest to tempo wzrostu ceny towarów i usług na danym rynku. Gdy inflacja w kraju przyspiesza, wtedy zmniejszeniu ulega nie tylko wartość krajowej waluty, ale również pensje otrzymywane przez pracowników firm. Taka koniunktura wpływa na zwiększenie się podaży na walutę krajową, a kursy innych walut szybko rosną.
  PKB
  PKB to suma całości towarów i usług wyprodukowanych w danym w państwie w określonym czasie. Zwiększenie lub obniżka PKB także ma wpływ na kursy walut. Gdy PKB rośnie, gospodarka danego kraju rozkwita, rośnie eksport i produkcja przemysłowa, a to wpływa na wzmocnienie wartości waluty. W sytuacji przeciwnej, gdy wskaźnik PKB spada, wartość waluty w odniesieniu do innych walut zmniejsza się.
  Stopa bezrobocia a kursy walut
  Wzrost stopy bezrobocia przyczynia się do zmniejszenia stabilność gospodarczej danego kraju. Ma to również wpływ na kursy walut. W takiej sytuacji często inwestorzy wycofują się z danego rynku, gdyż obawiają się ryzyka bankructwa. Szukają wtedy stabilniejszego miejsca do inwestowania.

  Tagi: D | L | G | R | P | B | T

  Ilka | biuro rachunkowe Warszawa śródmieście, kadry i płace Warszawa śródmieście, obsługa bhp Warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp Warszawa-śródmieście, usługi biurowe Warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe Warszawa, usługi księgowe Warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.