+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Blog

  Aktualności

  Obowiązki płatnika w 2020 roku

  Od 1 stycznia 2020 pracodawcy muszą zapoznać się z nowymi wzorami deklaracji, informacjami oraz oświadczeniami.

  Deklaracje roczne płatnika

  Pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę na zlecenie lub umowę o dzieło są zobowiązani do końca stycznia następnego roku nadesłać deklarację roczną o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R. Organem, do którego składamy wnioski jest naczelnik przypisany do miejsca zamieszkania (siedziby). W deklaracji znajdą się pola dotyczące wykazania m.in. różnic między kwotą od pobranego i wpłaconego podatku.

  Czas na złożenie deklaracji PIT-4R w wersji 9 zgodnie z nowym wzorem płatnicy mają czas do 31 stycznia 2020 roku. Deklaracja obejmuje przychody i dochody uzyskane od dnia 01 stycznia 2019 roku. Natomiast osoby pobierające zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat są zobowiązane do przesłania naczelnikowi przypisanemu do miejsca zamieszkania (siedziby) przesłać deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR. Podatek ten odliczamy z następujących dochodów:

  • osiąganych przez nierezydentów ze źródeł określonych w art. 29 PIT – 20% z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową – 10%;
  • świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami – 10%;
  • otrzymanych od banków, SKOK w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty – 19%;
  • umów cywilno-prawnych poniżej 200 zł – 17%.

  Termin złożenia deklaracji PIT- 8AR upływa z dniem 31 stycznia 2020 roku.

  Obydwa formularze PIT-4R w wersji 9 oraz PT- 8AR w wersji 8 są dostępne na stronie podatki.gov.pl. Istnieje możliwość podpisania dokumentów kwalifikowanym podpisem lub danymi autoryzacyjnymi.

  Informacje imienne dla pracownika

  Do końca stycznia następnego roku podatkowego (2021) płatnicy mają czas na przekazanie swoich podatkowych informacji imiennych o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach pobranych w zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 do swojego urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania.

  W aktualnym roku kalendarzowym terminem ostatecznym na przekazanie podatnikowi PIT-11 przypada na dzień 2 marca 2020 roku. Formularz w wersji 25 jest dostępny na stronie podatki.gov.pl.

  Nowy wzór formularza został poszerzony m.in. o:pola dedykowane dla przychodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT m.in. ze stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

  Osoby rozliczające świadczenia nie rezydenta (np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) muszą przekazać podatnikowi lub urzędowi właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informacje imienne na druku IFT-1/IFT-1R wersja 15.

  Jak można przekazać PIT-11?

  Mamy 3 dostępne drogi przekazania wniosku:

  • bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata;
  • operatora pocztowego;
  • środki komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (podany w tym celu).

  Z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów warunkiem niezbędnym do przekazania pracownikom PIT-11 drogą elektroniczną jest uzyskanie zgody pracownika.

  Oświadczenia

  Dodatkowo rozporządzenie wprowadziło nowy wzór oświadczenia pracowniczego PIT-2.Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pismo to pomniejszą zaliczkę na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Aktualnie wersja wniosku jest dostępna w 6 wersji.

  Tagi: D | L | G | R | P | B | T

  Ilka | biuro rachunkowe Warszawa śródmieście, kadry i płace Warszawa śródmieście, obsługa bhp Warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp Warszawa-śródmieście, usługi biurowe Warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe Warszawa, usługi księgowe Warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.