+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Blog

  Aktualności

  Praca księgowych w czasach pandemii

  Ostatnie miesiące były trudnym czasem dla wielu firm. Stanęły one przed nowymi wyzwaniami. Starając się przetrwać ten wyjątkowy czas firmy korzystały z kolejnych wersji tarcz antykryzysowych. Głównymi pomocnikami przedsiębiorców okazali się pracownicy biur rachunkowych oraz działy księgowe. Jak pomogli biznesmenom przetrwać okres pandemii?

  Przeprowadzone badanie “Koronawirus a branża księgowo-podatkowa” ukazało, jak wyjątkowo trudna była sytuacja bardzo wielu firm w okresie od marca do czerwca. Biura rachunkowe, księgowo-podatkowe oraz kancelarie podatkowe i audytorskie stanowiły aż 79% respondentów. Natomiast pozostałe 21% stanowili przedstawiciele działów księgowych przedsiębiorstw z różnych branż.
  Aż 87% ankietowanych pracuje w małych firmach z kategorii mikroprzedsiębiorstw. Warte podkreślenia jest, że ponad połowa z nich obsługuje więcej niż 50 klientów. 61% badanych pracuje w firmach istniejących na rynku już 11 lat, zatem są to dojrzałe i doświadczone przedsiębiorstwa.
  Ciekawe jest również, że w badaniu wzięło udział aż 73% kobiet. Natomiast 40% respondentów stanowiły kobiety do 40 roku życia, które bardzo często w trakcie pandemii pracując zdalnie musiały pogodzić obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi.

  Rozwiązania tarcz antykryzysowych w oczach księgowych
  Przedsiębiorcy bardzo często zwracali się właśnie do księgowych z prośbą objaśnienia zawiłości kolejnych wersji tarcz antykryzysowych. Jak oceniono przygotowane koncepcje pomocy polskim biznesom?
  68% ankietowanych uznało propozycje tarcz antykryzysowych jako średnie. Zwolenników i przeciwników owych propozycji było mniej więcej tyle samo – 18 i 15%.
  Firmy najczęściej korzystały ze zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz jednorazowej pożyczki ze środków Funduszu Pracy, zwanej inaczej mikropożyczką. Mniej chętnych ubiegało się o subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Najsłabiej oceniono możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów prowadzenia działalności przygotowaną przez starostów – skorzystało z tego jedynie 7% klientów ankietowanych.
  Okazało się, że największym problemem w przypadku tarczy antykryzysowej PFR i subwencji, jaką można było uzyskać w jej ramach, był brak informacji. Przedsiębiorcy składający wnioski nie wiedzieli, jakie dane we wniosku porównuje PFR ze źródłami danych, np. dotyczące przychodów, zalegania ze składkami czy rejestracji działalności. Problem pojawił się także przy określeniu liczby pracowników, niezbędnych do dokonania kwalifikacji firmy do sektora mikro bądź MŚP. Według księgowych przepisy często pozostawiały szerokie pole do ich interpretacji.
  Księgowi odpowiedzieli również na pytanie czego ich zdaniem zdecydowanie zabrakło w tarczy antykryzysowej. 67% respondentów twierdziło, że odblokowanie środków na rachunkach VAT byłoby bardzo przydatne. Przedsiębiorcy dzięki odzyskanym pieniądzom zgromadzonym na tych kontach uzyskaliby większą płynność finansową. Ponad połowa respondentów dodaje do tego możliwość przyspieszonego zwrotu VAT. Trafnym pomysłem wydaje się także możliwość zwolnienia ze składek ZUS firm zatrudniających powyżej 50 pracowników.
  Bardzo często klienci biur rachunkowych korzystali z opcji odroczenia terminów na złożenie sprawozdania finansowego (72%), złożenia CIT-8 (61%), a także przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (24%). Ta pomoc rządowa rzeczywiście ułatwiła życie księgowym i firmom.
  Podsumowując działanie tarcz antykryzysowych w pierwszych miesiącach funkcjonowania, księgowi przyznali, że przepisy w nich zawarte były źle sformułowane. Przedsiębiorcy często mieli problem z interpretacją i stosowaniem przepisów w praktyce, dlatego aż 86% respondentów oceniła je jako nieczytelne dla ich klientów. Niestety najczęściej osobami wyjaśniającymi te zawiłości były osoby z branży księgowo-podatkowej.

  Trudności w branży rachunkowości
  Wśród najczęściej wymienianych problemów pojawiało się zagrożenie płynności finansowej oraz zmieniające się i często niejasne przepisy. 29% ankietowanych podawało także problemy związane z pracą zdalną oraz brak szybkiego dostępu do dokumentów.
  W przypadku ryzyka aż 92% odpowiadających ponownie wskazało zagrożenie płynności finansowej, dodając do tego jeszcze upadłość lub zawieszenie działalności gospodarczych swoich klientów.
  Określenie szans w sytuacji pandemii okazało się trudniejsze. 30% ankietowanych nie potrafiło ich wskazać, jednak 16% stwierdziło, że jest to dobry czas na zwiększenie digitalizacji usług oraz pracy.

  Działania księgowych
  Wiele biur rachunkowych pomimo czekania na rozwój wypadków nie pozostawało bezczynnych. Wykorzystały ten czas na poszukiwanie nowych klientów oraz obniżanie kosztów i cen za świadczenia.
  Główną zmianą w organizacji pracy było wprowadzenie pracy zdalnej. Skorzystało z tego 62% respondentów. W okresie pandemii zespoły szkoliły się także w dziedzinie tarczy antykryzysowej, by jak najlepiej udzielać porad swoim klientom. Ponad 70% poza wyjaśnianiem najnowszych zmian, dopytuje także swoich klientów o ich aktualną sytuację biznesową, świadczy usługi związane z kryzysem, a również porządkuje ich zaległe sprawy.

  Niestety trudna sytuacja, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy i księgowi, wciąż trwa. Najnowsze badania ukazują, że pracownicy biur rachunkowych nadal będą musieli pomagać biznesmenom. Do tej pory to oni zajmowali się przygotowaniem wniosków o pomoc finansową czy przesunięcia terminów płatności. Obecna sytuacja pociąga za sobą wiele lęków i stresów związanym z natłokiem obowiązków, dlatego należy żywić nadzieję, że niedługo zacznie się poprawiać.

  Tagi: D | L | G | R | P | B | T

  Ilka | biuro rachunkowe Warszawa śródmieście, kadry i płace Warszawa śródmieście, obsługa bhp Warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp Warszawa-śródmieście, usługi biurowe Warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe Warszawa, usługi księgowe Warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.