+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Blog

  Aktualności

  Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

  Rząd polski zdecydował o wprowadzeniu świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jest to jedno z rozwiązań antykryzysowych, które ma na celu pomagać podmiotom, które utraciły dochody w wyniku pandemii koronawirusa. Kto może liczyć na wsparcie rządu?

  Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to świadczenia w wysokości 2080 zł albo 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów. Rekompensata dotyczy osób, które korzystają z Ulgi na start oraz tych, którzy stosowali ulgi w ramach Małego ZUS plus (MDG +) i miały przestój w wyniku koronawirusa.

  Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymają osoby, które:
  • Rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i nie zawiesiły jej, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyły wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskały w miesiącu poprzedzającym.
  • Rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., ale zawiesiły ją po 31 stycznia 2020 r.
  • Nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

  Natomiast świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymają osoby, które:
  • Rozliczają podatek kartą podatkową oraz są zwolnione z opłacania podatku VAT.
  • Nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Mieszkają na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

  Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.
  Jak złożyć wniosek o rekompensatę dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

  Do złożenia wniosku o świadczenia postojowe niezbędne będzie wypełnienie wniosku RSP-D, który znajduje się na stronach gov.pl oraz stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może być on złożony najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został ogłoszony stan epidemiologiczny. Można to zrobić:
  • Osobiście – w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Drogą pocztową – do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS (również za pośrednictwem gov.pl).

  Tagi: D | L | G | R | P | B | T

  Ilka | biuro rachunkowe Warszawa śródmieście, kadry i płace Warszawa śródmieście, obsługa bhp Warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp Warszawa-śródmieście, usługi biurowe Warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe Warszawa, usługi księgowe Warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.