+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Wyprowadzanie zaległości ZUS księgowość

  1. Założenie teczki osobowej pracownika zatrudnionego na umowę o pracę
  2. Założenie dokumentacji dla zleceniobiorców
  3. Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
  4. Sporządzanie rachunków do umów zleceń i ogólnej listy płac umów cywilno-prawnych
  5. Kontrola i ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich
  6. Zgłoszenie pracowników i zleceniobiorców do ZUSu
  7. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS co miesiąc
  8. Sporządzanie deklaracji PFRON
  9. Pomoc w tworzeniu regulaminów pracy i wynagrodzenia
  10. Czynny udział przy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  11. Czynny udział przy kontroli Urzędu Skarbowego – podatek od wynagrodzeń
  12. Czynny udział przy kontroli ZUS
  13. Zwracanie się w imieniu klienta o dofinansowanie do wynagrodzeń osób bezrobotnych i niepełnosprawnych
  14. Wyprowadzanie zaległości kadrowo-płacowych
  15. Wyprowadzanie zaległości w ZUS – w dokumentacji
  16. Audyt wewnętrzny dokumentacji kadrowo-płacowej

  OFERTA: biuro rachunkowe warszawa śródmieście, kadry i płace warszawa śródmieście, obsługa bhp warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp warszawa-śródmieście, usługi biurowe warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe warszawa, usługi księgowe warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.

  .

  Nasze Biuro Rachunkowe w Warszawie wychodzi do Państwa z usługą wyprowadzenia wszelkich zaległości w księgowości waszej firmy. Koncentrujemy się na problemach danego przedsiębiorcy w tym zakresie, aby nie angażować w pełni klienta ponieważ szanujemy jego czas, jednocześnie staramy się mu pomóc rozwiązać istniejący problem. Wyprowadzenie zaległości w księgowości dotyczy często przypadków odejścia od konkurencji w związku z nienależytym wykonaniem usługi przez poprzednie biuro. Może mieć miejsce taka sytuacja, że przedsiębiorca w natłoku obowiązków nie dopilnuje prowadzenia spraw księgowych i w związku z zaistniałą sytuacją napotka problemy, a wtedy nasze biuro przystąpi do działania i dołoży wszelkich starań, aby wyprowadzić zaległości w księgowości dotyczące zarówno spraw kadrowo-płacowych, a więc np. zakładania i uzupełniania teczek osobowych jak i skupiamy się na bieżącej analizie prawidłowości księgowanych dokumentów czy księgowane były zgodne są z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W zakresie wyprowadzania zaległości w księgowości polecamy się z usługą wyprowadzenia zaległości w zus, a więc sporządzimy wszelkie korekty dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych zus oraz dokonamy korekt na podstawie decyzji pokontrolnych. Wyprowadzeniem zaległości w księgowości firmy zajmiemy się rzetelnie i profesjonalnie, aby nasz klient bez zbędnych obciążeń mógł skupić się na prowadzeniu firmy, a nie na problemach natury księgowej. Nasze Biuro Rachunkowe na czas zajmie się wyprowadzeniem zaległości w księgowości firmy każdego przedsiębiorcy, zapraszamy do kontaktu, oferujemy fachową pomoc w tym zakresie.

  Tagi: D | L | G | R | P | B | T

  Ilka | biuro rachunkowe Warszawa śródmieście, kadry i płace Warszawa śródmieście, obsługa bhp Warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp Warszawa-śródmieście, usługi biurowe Warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe Warszawa, usługi księgowe Warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.