+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Wyprowadzanie zaległości ZUS księgowość

  1. Założenie teczki osobowej pracownika zatrudnionego na umowę o pracę
  2. Założenie dokumentacji dla zleceniobiorców
  3. Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
  4. Sporządzanie rachunków do umów zleceń i ogólnej listy płac umów cywilno-prawnych
  5. Kontrola i ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich
  6. Zgłoszenie pracowników i zleceniobiorców do ZUSu
  7. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS co miesiąc
  8. Sporządzanie deklaracji PFRON
  9. Pomoc w tworzeniu regulaminów pracy i wynagrodzenia
  10. Czynny udział przy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  11. Czynny udział przy kontroli Urzędu Skarbowego – podatek od wynagrodzeń
  12. Czynny udział przy kontroli ZUS
  13. Zwracanie się w imieniu klienta o dofinansowanie do wynagrodzeń osób bezrobotnych i niepełnosprawnych
  14. Wyprowadzanie zaległości kadrowo-płacowych
  15. Wyprowadzanie zaległości w ZUS – w dokumentacji
  16. Audyt wewnętrzny dokumentacji kadrowo-płacowej

  OFERTA: biuro rachunkowe warszawa śródmieście, kadry i płace warszawa śródmieście, obsługa bhp warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp warszawa-śródmieście, usługi biurowe warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe warszawa, usługi księgowe warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.