+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Blog

  Aktualności

  Zakaz handlu – czy placówki przestrzegają przepisów?

  Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) w niedawno opublikowanym raporcie stwierdziła wiele przypadków obchodzenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku dotyczącej ograniczenia handlu w niedziele i święta państwowe.

  Najważniejszymi z wyżej wymienionych zapisów są pkt. 6, 7 i 27 art. 6 ustawy, tj. wyłączenia zakazu handlu w:

  • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
  • w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138);
  • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

  Część kontroli wykazała celowe obchodzenie wyżej wymienionych przepisów. Jednym z przykładów jest nadużywanie punktu 6 (pierwszego z wyżej wymienionych) przez sklepy spożywczo-przemysłowe które, aby umożliwić sobie nieprzerwane działanie w okresie niedziel i świąt zaczęły wzbogacać swój asortyment o wyroby tytoniowe lub prasę kolorową. Te działania wymusiły na Państwowym Inspektoracie Pracy zrewidowanie swoich przepisów i znacznie ostrzejszym ich obostrzeniem.

  Z raportu mogliśmy wyczytać, że działalność ustawowa stacji benzynowych w zakresie drobnego handlu nie budziła żadnych zastrzeżeń.

  W podsumowaniu raportu Państwowego Inspektoratu Pracy za lata 2018-2019 możemy wyczytać, że ustawa z dnia 10 stycznia 2018 (Dz. U. 2018 poz. 305.) spełniła swoją rolę. Drobni przedsiębiorcy zaczęli dostosowywać się do nowych przepisów, a firmy i zakłady wielkopowierzchniowe konsekwentnie zaczęły zamykać swoje placówki na okres niedziel i świąt państwowych.

  Tagi: D | L | G | R | P | B | T

  Ilka | biuro rachunkowe Warszawa śródmieście, kadry i płace Warszawa śródmieście, obsługa bhp Warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp Warszawa-śródmieście, usługi biurowe Warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe Warszawa, usługi księgowe Warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.