+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Blog

  Aktualności

  Koszt zatrudnienia pracownika w zależności od rodzaju umowy

  Koszt zatrudnienia pracowników jest różny – wszystko zależy od tego, jaki rodzaj umowy został podpisany.
  Dowiedz się o szczegółach każdego rodzaju umowy i zdecyduj, która będzie najbardziej korzystna dla Ciebie i Twoich pracowników.

  Umowa o pracę
  W przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę jego wynagrodzenie przy pełnym etacie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie ogłoszone w danym roku. W przypadku zatrudnienia na część etatu wynagrodzenie minimalne może zostać pomniejszone proporcjonalnie.
  Przy zatrudnieniu pracownika część składek ZUS jest potrącana z wynagrodzenia pracownika, natomiast część jest finansowana ze środków pracodawcy.
  W przypadku umów o pracę kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę. W związku z tym całkowity koszt zatrudnienia pracownika stanowi koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa.

  Umowa zlecenie
  W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie istotne jest to, czy zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia. Jeśli jest to jedyne źródło dochodu pracownika, to obowiązkiem zleceniodawcy jest opłacanie składek ubezpieczeniowych. Jeśli zleceniobiorca jest studentem, który nie ukończył 26 lat lub jest zatrudniony w innym miejscu pracy, w którym otrzymuje wynagrodzenie nie mniejsze niż wynagrodzenie minimalne, to zleceniodawca nie musi opłacać składek ubezpieczeniowych.
  Przy zatrudnieniu zleceniobiorcy część składek ZUS jest potrącana z wynagrodzenia zleceniobiorcy, natomiast część jest finansowana ze środków zleceniodawcy.
  W przypadku umów zlecenie, kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS obciążające zleceniodawcę. W związku z tym całkowity koszt zatrudnienia pracownika stanowi koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa.

  Umowa o dzieło
  Umowy o dzieło nie dotyczą składki ubezpieczeniowe, pracodawca wypłaca tylko wynagrodzenie brutto. Istnieje jednak wyjątek – jeśli pracodawca podpisał umowę o dzieło z pracownikiem zatrudnionym już przez niego na umowę o pracę – w tym wypadku powstaje obowiązek ubezpieczenia. Od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło potrącana jest jedynie zaliczka na podatek dochodowy, w związku z tym całkowitym kosztem przedsiębiorcy zatrudniającego wykonawcę dzieła jest kwota brutto.

  Tagi: D | L | G | R | P | B | T

  Ilka | biuro rachunkowe Warszawa śródmieście, kadry i płace Warszawa śródmieście, obsługa bhp Warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp Warszawa-śródmieście, usługi biurowe Warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe Warszawa, usługi księgowe Warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.