+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Blog

  Aktualności

  Jak prowadząc własną firmę, można ubezpieczyć członków swojej rodziny w ZUS?

  Jak prowadząc własną firmę, można ubezpieczyć członków swojej rodziny w ZUS? Zgłoszenia członka rodziny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możemy dokonać na trzy sposoby – przez internet, osobiście, lub pocztą. Jest to bardzo wygodne i nie powinno przynieść nikomu większego kłopotu. W naszym artykule przedstawimy, m.in. kogo może objąć ubezpieczenie zdrowotne, jak złożyć zgłoszenie online i gdzie możemy znaleźć niezbędne informacje.
  Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega każdy członek rodziny przedsiębiorcy, jeśli nie posiada własnego tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem. Przepisy prawne szczegółowo określają, kogo przedsiębiorca może zgłosić do ubezpieczenia, a kogo nie. 

  Kogo może objąć ubezpieczenie zdrowotne?
  Ważną kwestią jest teraz określenie, kogo można uznać w tym przypadku za członka rodziny. Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za członka rodziny uznaje się dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku, małżonka, wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
  Możemy więc zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego żonę, a samo zgłoszenie nie wiąże się z koniecznością opłacania wyższej składki zdrowotnej. Należy jednak pamiętać, że jeśli małżonka jest zgłoszona w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, to z tego tytułu podlega już ubezpieczeniu zdrowotnemu i to nawet jeśli nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W związku z tym zgłoszenie jej do ubezpieczenia zdrowotnego jest zbędne.

  Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny – wymagane dokumenty
  W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk ZCNA. Przedsiębiorca ma na to 7 dni od powstania zaistniałej sytuacji – utraty przez członka rodziny tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie zdrowotne zaczyna obowiązywać od daty zgłoszenia. Należy pamiętać, że zgłoszenie jest obowiązkiem przedsiębiorcy, a nie członka rodziny.
  Tak samo sytuacja wygląda w przypadku wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli członek rodziny uzyska inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę, własna działalność gospodarcza, umowa zlecanie, zarejestrowanie jako bezrobotny), przedsiębiorca ma obowiązek wyrejestrować go z ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od powstania nowego tytułu do ubezpieczenia.

  Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez internet?

  Co należy przygotować?
  1. Login i hasło do profilu na PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu na PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil na PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej placówce ZUS-u.
  2. Pełnomocnictwo – jeśli chcesz zarejestrować nowy profil PUE i prowadzisz działalność jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej.
  3. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do
  profilu zaufanego ePUAP.
  4. Możesz też skorzystać z innego oprogramowania interfejsowego do rozliczeń z ZUS-em (np. z aktualnej wersji programu ePłatnik​)
  .
  5. Formularz
  ZUS ZCNA.

  Jakie są terminy?
  Od momentu, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem, w ciągu kolejnych 7 dnimusisz wypełnić i przekazać do ZUS-u formularz ZUS ZCNA.

  Jak to zrobić?
  Wypełnij formularz ZUS ZCNA:
  ● w Programie Płatnik – dołącz do zestawu, podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu i wyślij do ZUS-u.
  ● w aplikacji
  ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE, następnie podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP i wyślij do ZUS-u.

  Dalsze kroki
  Odbierz potwierdzenie przyjęcia przez ZUS dokumentu w programie Płatnik.
  Więcej informacji odnośnie tego, jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego dostępne jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niezbędne linki znajdziecie poniżej.
  Zgłoszenie członka rodziny osobiście
  Zgłoszenie członka rodziny pocztą


  Źródło: www.zus.pl

  Tagi: D | L | G | R | P | B | T

  Ilka | biuro rachunkowe Warszawa śródmieście, kadry i płace Warszawa śródmieście, obsługa bhp Warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp Warszawa-śródmieście, usługi biurowe Warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe Warszawa, usługi księgowe Warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.