+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Blog

  Aktualności

  Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

  Nowe przepisy odnośnie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych
  Od początku kwietnia tego roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odnośnie dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych. Teraz to stopień niepełnosprawności pracownika warunkuje wysokość wsparcia. Wyjaśniamy nowe przepisy w dofinansowaniu wynagrodzeń tych osób.

  Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych
  Na podstawie art. 17 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw od 1 kwietnia 2020 roku pojawiły się nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Punkt 4 wspomnianego artykułu, wprowadza zmianę w art. 26a (w ust. 1 oraz ust. 1b) do tej pory obowiązującego dokumentu.

  Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej
  Nowe stawki dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych osób od 1 kwietnia 2020 r. są następujące:
  1950 zł – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  1200 zł – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  450 zł – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

  Wyższe dofinansowanie wynagrodzenia odnosi się do osób legitymujących się orzeczeniem o chorobie psychicznej, całościowych zaburzeniach rozwojowych, upośledzeniu umysłowym epilepsji oraz niewidomych. Zatrudniając takie osoby pracodawca może liczyć na zwiększenie kwoty dofinansowania o:
  1200 zł – jeśli osoba posiada znaczny stopnień niepełnosprawności,
  900 zł – jeśli osoba posiada umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
  600 zł – jeśli osoba posiada lekki stopnień niepełnosprawności.
  W tym przypadku łączna wysokość dofinansowania równa się odpowiednio: 3150 zł, 2100 zł oraz 1050 zł.

  Wysokość dofinansowania a praca na część etatu
  Zaprezentowane wyżej kwoty dofinansowania są maksymalnymi, jakie może otrzymać pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną na pełen etat. Gdy pracownik w innym wymiarze czasu pracy wykonuje swoje obowiązki zawodowe, wtedy kwota dofinansowania jest proporcjonalna do części etatu. Dla przykładu w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna zatrudniona jest na pół etatu, pracodawca może dostać połowę maksymalnego dofinansowania do pensji pracownika.

  Maksymalna kwota miesięcznego dofinansowania
  Maksymalna wysokość dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zależy od rodzaju działalności danego pracodawcy. W sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej suma miesięcznego dofinansowania do pensji pracownika niepełnosprawnego maksymalnie wynosi 75% poniesionych kosztów płacy. Jeżeli jednak pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, może liczyć na dofinansowanie 90% poniesionych kosztów płacy. Warto nadmienić, że końcowa suma dofinansowania uzależniona jest także od wsparcia uzyskanego przez pracodawcę z innych źródeł.

  Tagi: D | L | G | R | P | B | T

  Ilka | biuro rachunkowe Warszawa śródmieście, kadry i płace Warszawa śródmieście, obsługa bhp Warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp Warszawa-śródmieście, usługi biurowe Warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe Warszawa, usługi księgowe Warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.