+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Blog

  Aktualności

  Podatek od ślubu?

  Organizacja ślubu wiąże się z wielką ilością przygotowań – suknia, garnitur, obrączki, sprawy weselne. Nowożeńcy muszą zgromadzić sporą sumę środków na pokrycie wszystkich wydatków związanych z zawarciem związku małżeńskiego.
  Jednak czy Urząd Skarbowy ma coś wspólnego z tym wyjątkowym i wzruszającym momentem? Wydaje się, że nie – jednak coraz częściej to właśnie nowożeńcy narażeni są na kontrole ze strony fiskusa, a dokładniej ich prezenty.
  Przepisy prawa mówią wprost, że prezenty mogą być traktowane jako darowizna. W prawie darowizna jest „rodzajem umowy, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy”.
  Wynika z tego jednoznacznie, że ślubne „koperty” lub inne prezenty rzeczowe podlegają opodatkowaniu i obowiązkiem młodych małżonków jest rozliczenie się z nich. Jednak czy zapłata tego podatku jest zawsze konieczna? Nie zawsze, decydują o tym różne czynniki.
  Jeśli nowożeńcy otrzymali prezenty o niskiej wartości majątkowej np. kwiaty, alkohol lub niewielkie kwoty pieniężne nie muszą uiszczać podatku od tych podarunków. Natomiast jeśli suma wszystkich prezentów zebranych przez 5 lat przekroczy ustalony limit, w takiej sytuacji nowożeńcy będą musieli zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego.
  Ile i od kogo?
  Konieczność zapłacenia podatku oraz jego wysokość zależna jest od otrzymanej kwoty oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy. Należność podatkowa ustalana jest w oparciu o grupę podatkową, do której zaliczają się obie strony. Jeśli limit zostanie przekroczony wówczas należy poinformować o tym skarbówkę na odpowiednim druku.
  Do I grupa podatkowej zaliczają się: małżonek, wstępni (rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) rodzeństwo, ojczym i macocha. W takim przypadku próg podatkowy wynosi 9637 zł. II grupę podatkową tworzą: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonków pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Wtedy próg podatkowy to 7276 zł. Natomiast do III grupy podatkowej wchodzą: pozostałe osoby niespokrewnione np. pracodawca, niespokrewniona matka chrzestna. Próg podatkowy wynosi 4092 zł.
  Istotne jest, że powyższe kwoty dotyczą wartości progu przypadającego na jedną osobą . Przy prezentach ślubnych, będących wspólną własnością Młodej Pary ich wartość należy podzielić na dwa.
  Podatek w wysokości od 3% do 12% należy zapłacić od nadwyżki ponad wymienioną wolną kwotę.
  Ustawa o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983 nr 45 poz. 207) przypomina że, prezent otrzymany od członka I grupy podatkowej nie podlega opodatkowaniu. Wartość otrzymanego podarunku nie ma znaczenia, ale należy spełnić następujące warunki:
  • Otrzymaną darowiznę np. samochód trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego w formie druku SD-Z2 w ciągu 6 miesiącu od otrzymania prezentu.
  • W przypadku otrzymania gotówki dokumentem potwierdzającym będzie np. wyciąg bankowy.
  Spełnienie tych wymogów jest koniecznie, gdy wartość darowizny przekracza przykładowo w I grupie kwotę 9 637 zł otrzymaną w ciągu 5 lat od jednej osoby. W sytuacji przekroczenia terminu – zapłata podatku będzie konieczna od kwoty przekraczającą wyznaczony próg. Należy wtedy wypełnić formularz SD-3 z obliczonym podatkiem do zapłaty.
  Gdy osoba obdarowująca należy do III grupy (najczęściej niespokrewnieni rodzice chrzestni lub pracodawca) to do obowiązku małżonków należy odprowadzenie podatku od progu 4092 zł.
  Dobrym sposobem na uniknięcie zapłaty składki do skarbówki, jeśli pracodawca chce podarować swojemu pracownikowi prezent w formie obfitej koperty, jest przelanie określonej kwoty na konto pracownika w ramach premii, która powiększy jego wypłatę. Przelew taki będzie traktowany jako przychód ze stosunku pracy i wystąpi opodatkowanie oraz składkowanie zgodnie z przepisami.
  Urzędy na szczęście nie mają w zwyczaju kontrolować zawartości prezentów i kopert każdego nowożeńca. Jednak należy pamiętać, że gdy młodzi zdecydują się na zakup czegoś wartościowego np. mieszkania za środki z prezentów weselnych, a przychód nie będzie w 100% „legalny” – urzędnicy mogą domagać się zapłaty karnej stawki podatkowej w wysokości 20% od kwoty darowizny.

  Tagi: D | L | G | R | P | B | T

  Ilka | biuro rachunkowe Warszawa śródmieście, kadry i płace Warszawa śródmieście, obsługa bhp Warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp Warszawa-śródmieście, usługi biurowe Warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe Warszawa, usługi księgowe Warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.