+48 22 743-65-65
 • Polski
 • Blog

  Aktualności

  Ulga dla młodych w pytaniach i odpowiedziach

  Kogo dotyczy?
  Dotyczy wszystkich młodych osób nie przekraczających 26 roku życia, jednocześnie osiągających dochód z określonych źródeł. Ulgi dotyczą następujących dochodów:
  -umów zlecenia, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 8 PIT
  -ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy
  Ostatnim warunkiem do spełnienia jest roczny limit przychodów, który wynosi 85.528 zł. Limit w 2019 roku był niższy i wynosił raptem 35.636,67 zł.

  W jaki sposób należy wyliczyć wymagany wiek podatnika?
  Warunek obowiązuje w sytuacji, gdy otrzymany dochód zostanie uzyskany przez osobę nie przekraczającą 26 roku życia w tym samym dniu.
  Ordynacja podatkowa art. 12 par. 4 definiuje ten termin jako:
  “Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień“.
  Powyższy fragment informuje nas, że ostatecznym dniem uzyskania ulgi pozostaje dzień 26 urodzin włącznie.
  Wykazanie ulgi dla młodych w dokumencie PIT-11
  Aktualną wersją dokumentu jest zaktualizowana wersja 25. Dwie części bezpośrednio dotyczące ulgi zostały podzielone na część E oraz G.
  W części E podatnik w wierszach od 1 do 5 wykazuje dochód:
  -za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 lipca 2019,
  -uzyskane po ukończeniu 26 roku życia
  W części G zostają wykazane dochody objęte ulgą z wcześniej wypełnionego i doniesionego oświadczenia że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego.

  Czy zasiłek chorobowy jest objęty ulgą?
  Tak, ulga obejmuje należności ze stosunku pracy, w tym wynagrodzenie chorobowe.
  Wszystkie pozostałe należności, które nie wynikają ze stosunku do pracy, nie są objęte ulgą.

  Czy dochody z zagranicy są brane pod uwagę?
  Art. 21 ust. 39 PIT do ulgi dla młodych stanowi, że ulga dla młodych nie obejmuje przychodów zwolnionych od podatku dochodowego.

  Tagi: D | L | G | R | P | B | T

  Ilka | biuro rachunkowe Warszawa śródmieście, kadry i płace Warszawa śródmieście, obsługa bhp Warszawa z dojazdem do klienta, obsługa bhp Warszawa-śródmieście, usługi biurowe Warszawa śródmieście, usługi kadrowo-płacowe Warszawa, usługi księgowe Warszawa-targówek, wyprowadzanie zaległości księgowość, wyprowadzanie zaległości zus, zakładanie spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładanie spółek z o. o.